หกปะทะในการทำนาย

หกปะทะในการทำนายลิ่วเหยา

หกปะทะ หรือ ลิ่วชง (六冲) คือความสัมพันธ์ที่เกิดจากสิบสองกิ่งดิน ที่ว่าปะทะหรือ ชง ก็คือชนกัน ปะทะแตกหักกัน ไม่เข้ากัน โดยคู่ปะทะของสิบสองกิ่งดินมีมีหกคู่ดังนี้

จื่อ (子) ปะทะ อู่ (午)
โฉ่ว (丑) ปะทะ เว่ย (未)
หยิน (寅) ปะทะ เซิน (申)
เหม่า (卯) ปะทะ โหย่ว (酉)
เฉิน (辰) ปะทะ ซวี (戌)
ซื่อ (巳) ปะทะ ไฮ่ (亥)

โดยปกติแล้วเมื่อลายลักษณ์ถูกปะทะก็เหมือนการถูกชน มีโอกาสถูกทำให้บาดเจ็บ หรือเสียหาย โดยทั่วไปจึงหมายถึงลางไม่ดี แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่า หากเป็นย่งเสิน หยวนเสิน ถูกปะทะแตกไป ย่อมถือเป็นลางร้าย แต่หากที่ถูกปะทะแตกไปเป็น จี้เสิน โฉวเสิน อย่างนี้ก็ย่อมแสดงว่าการปะทะนั้นได้มาช่วยเหลือย่งเสินทางอ้อม

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาเรื่องที่ทำนายด้วยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่นถามว่างานที่รับทำจะได้เงินหรือไม่ แล้วลายลักษณ์ทรัพย์-ภรรยาเป็นลายลักษณ์เคลื่อนไหวมาปะทะลายลักษณ์ภพซึ่งแทนเจ้าตัว เช่นนี้ย่อมหมายความว่าเงินที่ถามนั้นมาชนกับเจ้าตัวอย่างจัง ย่อมตีความว่าจะได้รับเงินแน่นอน เป็นต้น
เมื่อพิจารณาลายลักษณ์หนึ่งๆ จะมีโอกาสถูกปะทะอยู่สามสถานการณ์ ได้แก่

  1. ถูกวันหรือเดือนปะทะ หากถูกเดือนปะทะเรียกว่า แตกที่กำลังเดือน หากถูกวันปะทะจะเกิดได้สองอย่าง หนึ่งคือถูกวันปะทะแตกไป เรียกว่า แตกที่กำลังวัน แต่หากลายลักษณ์นั้นมีความเข้มแข็ง ถูกปะทะไม่แตกแต่เกิดแค่การเคลื่อนไหว อย่างนี้เรียกว่า เคลื่อนไหวเร้น หรือ อั้นต้ง
  2. ถูกลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่นๆ มาปะทะ ให้พิจารณาตามหลักการปะทะตามปกติ คือถือว่าไม่ดีต่อลายลักษณ์ที่พิจารณาอยู่ แต่หากลายลักษณ์ที่มาปะทะนั้นเป็นลายลักษณ์ที่ตรงกับเรื่องที่เราพบพอดี จะถือว่าเป็นลางดีว่าจะได้ประสบพอเจอ แต่หากทายเรื่องการร่วมงาน การแต่งงาน เช่นนี้กลับไม่ดี เนื่องจากปะทะนั้นหมายถึงการกระทบกระทั่งมีปากเสียงกันนั่นเอง
  3. ลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์ที่มีกิ่งดินกลับมาปะทะกัน เรียกว่า ฝ่านหลิน ถือเป็นลางไม่ดี เนื่องจากเปลี่ยนแล้วกลับมาทำร้ายตัวเอง

ฉักลักษณ์หกปะทะ

ฉักลักษณ์หกปะทะ (六冲卦) คือฉักลักษณ์ที่ลายลักษณ์ของตรีลักษณ์ล่างและตรีลักษณ์บนปะทะกันทั้งหมด นั่นคือลายลักษณ์แรกปะทะกับลายลักษณ์สี่ ลายลักษณ์สองปะทะกับลายลักษณ์ห้า ลายลักษณ์สามปะทะกับลายลักษณ์บน ฉักลักษณ์หกปะทะนี้แสดงถึงความไม่นิ่ง เนื่องจากมีการปะทะกันเองทั้งหมด แสดงถึงความร้อนใจ ความไม่สงบ และสถานการณ์ที่ยากจัดการให้เรียบร้อยได้ ถือเป็นฉักลักษณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นหากเสี่ยงทายได้ฉักลักษณ์หกปะทะ หรือฉักลักษณ์เปลี่ยนเป็นหกปะทะ ย่อมถือเป็นลางที่ไม่ดี