เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของอี้จิงคอร์สออนไลน์

เว็บไซต์ของเราก่อตั้งจาก Blog ฟรีเล็กๆ ในเดือนมกราคม ปี 2010 โดยมุ่งเน้นที่การแนะนำความรู้ด้านอี้จิงในหลายๆ ด้านให้มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากเว็บของซินแสทั่วไปที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์เท่านั้น  จากนั้นเมื่อ Blog ขยายเติบโตขึ้นจึงได้ขยับขยายเป็นเว็บอี้จิงสมบูรณ์แบบที่มีเนื้อหาหลากหลายและละเอียดรอบด้านที่สุดของประเทศไทย

เป็นเวลาหลายปีที่สมาชิกที่ติดตามเว็บของเราได้ถามเข้ามาตลอดว่าจะเปิดสอนเมื่อไหร่? จะมีคอร์สสอนไหม? ซึ่งทางเราได้ปฏิเสธไปทุกครั้งที่มีผู้ถามเข้ามา เนื่องจากส่วนหนึ่งคือความพร้อมและประสบการณ์ของการจัดสอนซึ่งจะต้องมีความละเอียดรอบด้านเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มากที่สุด และอีกส่วนคือการจัดคอร์สแต่ละครั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่งนั่นหมายความว่าภาระจะตกอยู่กับผู้เรียนที่ต้องจ่ายค่าเรียนในอัตราที่สูงเกินความจำเป็น แต่ได้รับการเรียนในเวลาที่น้อยมาก ทำให้ทางเรามุ่งเน้นเพียงการแชร์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ได้ในเว็บไซต์เท่านั้น แม้จะมีข้อจำกัดของเว็บไซต์อยู่มากก็ตาม

แต่เนื่องด้วยความต้องการของสมาชิกที่ติดตามเว็บไซต์ที่มากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ศาสตร์อี้จิงในเชิงลึกมากขึ้น ทางเว็บไซต์ของเราจึงพยายามจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้อันทรงคุณค่านี้ออกมา ไม่ว่าจะเป็น Application สำหรับช่วยตั้งฉักลักษณ์เสี่ยงทายลิ่วเหยา รวมทั้งการจัดทำหนังสือและตำราต่างๆ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ แต่เนื่องจากต้องการให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุด และให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องจริงๆ ภายใต้ข้อจำกัดของขนาดของหนังสือ จึงทำให้การดำเนินการนั้นล่าช้าไปมาก

แต่เนื่องจากเราเองก็ได้รับรู้ถึงข้อจำกัดของหนังสือตั้งแต่ในขั้นตอนการเขียนและการจัดทำ ว่าหนังสือหนึ่งเล่มนั้นมีข้อจำกัดมากมาย ทั้งข้อจำกัดของทิศทางของเนื้อหาที่จะต้องมีรูปแบบที่ตายตัวชัดเจน (ไม่สามารถอธิบายไปเรื่อยๆ นอกรูปแบบและทิศทางของเนื้อหาของหนังสือได้) ข้อจำกัดของขนาดและรูปเล่ม หนังสือหนึ่งเล่มจึงทำได้เพียงเป็นการแนะนำเนื้อหาหลักที่ควรรู้เท่านั้น ไม่สามารถรวมความถึงรายละเอียดต่างๆ ที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบของหนังสือได้ แม้จะพยายามที่จะสรุปเนื้อหาอย่างไรก็ตาม และหากต้องเขียนหนังสือจริงๆ ก็จำเป็นที่จะต้องเขียนเป็นซีรี่ย์หลายสิบเล่มเลยทีเดียว ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกหลายปี

และเนื่องจากความพร้อมของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเป็นการตอบสนองความสนใจของผู้ที่ต้องการศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ในเชิงลึกจริงๆ ที่ต้องการศึกษาอย่างรอบด้านกว่าการอ่านหนังสือเท่านั้น โดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเข้าชั้นเรียน แต่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ทางเว็บไซต์ของเราจึงจัดทำในส่วนของคอร์สออนไลน์นี้ขึ้นมาด้วยเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากคอร์สออนไลน์นั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่าหนังสือ และสามารถเพิ่มความรู้ด้วยการอัพเดทเนื้อหาได้อย่างไม่จำกัด ทั้งใช้เวลาในการดำเนินการที่สั้นและตอบสนองต่อผู้เรียนได้ทันทีมากกว่าการเขียนหนังสือซึ่งจะต้องใช้เวลาหลายปี

เว็บไซต์ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ด้านศาสตร์อี้จิงนี้ จะได้เผยแพร่ยังคนไทยที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ดังเช่นที่เป็นแนวทางความรู้และการดำเนินชีวิตของชาวจีนมายาวนานถึง 5000 ปี (ไม่นับจีนคอมมิวนิสต์ยุคใหม่ที่ขาดวัฒนธรรมและมีปัญหาด้านการท่องเที่ยวทุกวันนี้นะครับ)