ผู้สอน

อ.เหลียง

อี้จิง & มวยจีน

ผู้เชี่ยวชาญด้านอี้จิงและวิชาทำนายของจีน มีความรู้ด้านภาษาจีนทำให้เข้าใจถ้อยความและเนื้อหาของคัมภีร์อี้จิงอย่างลึกซึ้ง เคยศึกษาคัมภีร์อี้จิงของทุกสาย และยังเป็นครูมวยจีนมีชื่อของวงการอีกด้วย