หกเทพ

หกเทพและความหมาย

หกเทพ หรือ ลิ่วเสิน (六神) มี มังกรเขียว นกแดงชาด โกวเฉิน งูเหิน พยัคฆ์ขาว และเสวียนอู่ ในการทำนายแบบลิ่วเหยานั้นจะใช้หกเทพเป็นตัวบอกข้อมูลเพิ่มเติม หรือช่วยตกลงว่าเรื่องที่ทำนายนั้นมีดีร้ายจากเรื่องเกี่ยวกับอะไร แต่เราจะไม่ใช้หกเทพเป็นตัวตัดสินดีร้าย ซึ่งหกเทพมีความหมายดังนี้

  1. มังกรเขียว หรือ ชิงหลง (青龙) มีรูปลักษณ์เป็นมังกรสีเขียว เป็นเทพมงคล ธาตุไม้ อยู่ทิศตะวันออก มีความหมายเกี่ยวกับความเป็นมงคล เรื่องอันน่ายินดีปรีดา การได้รับผลประโยชน์ การแต่งงาน การมีงานมงคล การได้รับสิ่งที่ดี
  2. นกแดงชาด หรือ จูเชว่ (朱雀) มีรูปลักษณ์เป็นนกสีแดงชาด เป็นเทพแห่งปากเสียง ธาตุไฟ อยู่ทิศใต้ มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการมีปากเสียง ข่าวคราว เอกสาร นินทา บทความ คดีความ ความร้อนรนอยู่ไม่สุข
  3. โกวเฉิน (勾陈) ไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ เป็นเทพแห่งที่ดินและไร่นา ธาตุดิน อยู่ทิศกลาง มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน ที่นา โกดัง ที่เก็บของ การหยุดชะงัก ช้า การฝังไว้ การถูกกักขัง การเจ็บป่วย
  4. งูเหิน หรือ เถิงเสอ (螣蛇) มีรูปลักษณ์เป็นงู เป็นเทพแห่งการหลอกลวง ธาตุดิน ไม่มีทิศทาง มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องข่าวโคมลอย การเลื่อนลอยไม่นิ่ง ของปลอม สิ่งที่ไม่ได้ดีจริงๆ การโกง การหลอกลวง
  5. พยัคฆ์ขาว หรือ ไป๋หู่ (白虎) มีรูปลักษณ์เป็นเสือสีขาว ธาตุทอง ทิศตะวันตก เป็นเทพอัปมงคล มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเข่นฆ่า ความรุนแรง สงคราม ตายโหง งานศพ เลือดตกยางออก อุบัติเหตุ ร้องไห้ การตายอย่างเฉียบพลัน การบาดเจ็บ
  6. เสวียนอู่ (玄武) มีรูปลักษณ์เป็นเต่ามังกรสีดำ ธาตุน้ำ ทิศเหนือ เป็นเทพแห่งการปกปิดซ่อนเร้น มีความหมายเกี่ยวกับ โจร ขโมย การทำผิดกฏหมาย การปิดบัง การข่มขืน มีชู้ หรือมีรักซ่อนเร้นที่เปิดเผยไม่ได้ การมีเพศสัมพันธ์ ลึกลับ ซ่อนเงื่อน ไม่ชอบมาพากล คนใจคด

การหาตำแหน่งหกเทพ

การหาตำแหน่งของหกเทพในฉักลักษณ์นั้นจะหาจากต้นฟ้าของวันที่ทำการเสี่ยงทาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางดังนี้