เนื้อหาเคลื่อนไหวเร้น-วันปะทะแตก

ลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้น หรือ อั้นต้งเหยา (暗动爻) คือลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหวใดๆ ที่ได้รับกำลังเดือนส่งเสริมทำให้มีกำลังเข้มแข็ง อยู่ในสภาวะรุ่งเรืองหรือพึ่งพา แต่ถูกกำลังวันมาปะทะ หรือลายลักษณ์ที่มีกำลังแข็งแรงจากกำลังเดือนหรือกำลังวัน แต่ถูกลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่นมาปะทะ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ทั้งนี้เนื่องจากลายลักษณ์ที่มีกำลังเข้มแข็ง เมื่อถูกปะทะจะไม่ถึงกับแตกหัก แต่กลับทำให้เกิดการเคลื่อนไหว ทำให้กำลังแรงขึ้นกว่าเดิม ลายลักษณ์ที่เกิดการเคลื่อนไหวจากการถูกปะทะเช่นนี้จึงเรียกว่าลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้น เนื่องจากไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวให้เห็นได้นั่นเอง

สำหรับลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหวที่มีกำลังอ่อนแอ คืออยู่ในสภาวะพักหรือต้องทัณฑ์ หากถูกกำลังวันปะทะ ก็เหมือนต้นไม้อ่อนแอที่ถูกปะทะล้มได้ง่าย ทำให้ถูกกำลังปะทะแตกไป เช่นนี้เรียกว่า แตกที่กำลังวัน หรือ รื่อพว่อ (日破) ถือว่าลายลักษณ์นั้นแตกสลายไร้ประโยชน์ไป หากเกิดกับย่งเสินก็ถือว่าเป็นลางร้าย แต่หากเกิดกับลายลักษณ์อื่นๆ ถือว่าส่งผลไม่มากนัก เนื่องจากลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหวนั้นไร้บทบาทต่อลายลักษณ์อื่นๆ อยู่แล้ว

สำหรับลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้นนั้น ถือว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่าลายลักษณ์เคลื่อนไหว คือสามารถเคลื่อนไหวไปก่อเกิดส่งเสริมหรือข่มทำร้ายลายลักษณ์อื่นๆ ได้ สามารถเคลื่อนไหวไปปะทะหรือประสานลายลักษณ์อื่นๆ ได้ เพียงแต่มีคุณสมบัติสองข้อที่ แตกต่างจากลายลักษณ์เคลื่อนไหวปกติคือ

  1. ไม่ก่อให้เกิดลายลักษณ์เปลี่ยน เนื่องจากลายลักษณ์ในลักษณะนี้เพียงแต่เกิดการเคลื่อนไหวจากการถูกปะทะ ไม่ใช่ลายลักษณ์ยินแก่หรือหยางแก่ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยินหยางได้ ดังนั้นลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้นจึงเพียงเคลื่อนไหวได้ แต่ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลายลักษณ์เปลี่ยน และไม่ทำให้เกิดฉักลักษณ์เปลี่ยน
  2. ลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้นจะเกิดการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หมายความว่าลายลักษณ์ชนิดนี้จะเกิดการเคลื่อนไหวในเดือนที่มีกำลังเข้มแข็งและถูกกำลังวันหรือลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่นมาปะทะเท่านั้น หากผ่านช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริมไป จะกลายเป็นถูกปะทะแตกแทน เช่นลายลักษณ์ที่ได้กำลังเดือนส่งเสริม ถูกวันมาปะทะเคลื่อนไหว พอพ้นเดือนที่ส่งเสริมไป ลายลักษณ์เริ่มอ่อนแอ ก็กลับจะกลายเป็นถูกกำลังวันปะทะแตกไปแทน เป็นต้น

เนื่องจากลายลักษณ์เคลื่อนไหวเร้นต้องเกิดขึ้นในยามที่เวลาเหมาะสม ดังนั้นจึงมักจะถูกใช้เป็นตัวกำหนดเวลา เช่นทำนายเรื่องการเดินทาง ได้ย่งเสินมีกำลังแต่กลับไม่เคลื่อนไหว แสดงว่าการเดินทางนั้นเกิดขึ้นได้ แต่ต้องรอถึงวันที่มาปะทะเคลื่อนก่อน หากถึงวันที่ปะทะเคลื่อน ก็จะเป็นวันที่การเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้การปะทะให้เกิดการเคลื่อนไหวยังสามารถช่วยลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหวใดๆ ให้ออกจากตำแหน่งสุสาน ว่างหาย ต่างๆ ได้