ที่อยู่:

จังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับ อ.เหลียง

ลูกครึ่งไทย-จีน กำเนิดที่เกาะฮ่องกงจึงพูดภาษาจีนได้ตั้งแต่ยังเด็ก ในช่วงวัยรุ่นได้กราบอาจารย์ชาวจีนท่านหนึ่งเพื่อเรียนมวยจีน และได้รู้จักวิชาอี้จิงในช่วงนั้น เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมวยมีความรู้ด้านอี้จิงอย่างลึกซึ้ง และมวยจีนที่เรียนนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับวิชาอี้จิงอย่างแยกไม่ได้ จึงเริ่มสนใจเรียนรู้อี้จิงอย่างจริงจังนับแต่นั้น และขยายการศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมา ในช่วงที่พักอาศัยอยู่ในประเทศจีนยังได้มีโอกาสศึกษาอี้จิงจากผู้รู้และโรงเรียนต่างๆ อยู่หลายครั้ง

ปัจจุบัน อ.เหลียง เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไทยโจวอี้ โดยเริ่มจาก Blog เล็กๆ จนกลายเป็นเว็บอี้จิงที่มีเนื้อหามากที่สุดของประเทศไทย และยังเป็นอาจารย์สอนมวยจีนชื่อดังของวงการอีกด้วย

ศาสตร์จีน

  • อี้จิง
  • วิชาทำนายลิ่วเหยา
  • อี้จิงดอกเหมย
  • ฉีเหมินตุ้นเจี่ย
  • ต้าลิ่วเริ่น
  • จื่อเวยโต่วซู

มวยจีน

  • มวยไท่เก๊ก
  • มวยสิ่งอี้