เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เพื่อเป็นข้อตกลงในการใช้บริการร่วมกัน การสั่งซื้อบริการใดๆ ของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงทั้งหมดของเราแล้ว ดังนี้

  1. เนื้อหาและบริการใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ thaizhouyi.com ท่านจะนำเนื้อหาใดๆ ของเราไปเผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก หรือขายต่อไม่ได้ ทางเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ท่านในกรณีที่ผิดเงื่อนไข และดำเนินคดีจนถึงที่สุด
  2. เนื้อหาที่ให้บริการในเว็บไซต์ของเรานั้น เมื่อท่านสมัครใช้บริการและมีการชำระค่าบริการแล้ว จะถือว่าท่านเป็นสมาชิกโดยถาวร ซึ่งจะมีการใช้บริการร่วมกันกับสมาชิกท่านอื่นๆ โดยเว็บไซต์ของเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องผลิตเนื้อหาให้แก่สมาชิกทุกท่านจนครบถ้วนในส่วนของเนื้อหาหลัก และหลังจากนั้นจะมีเนื้อหาอัพเดทเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นระยะให้แก่สมาชิกตลอดชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ที่สมาชิกจะได้รับอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการพบเห็นการจำหน่าย จ่ายแจก เผยแพร่เนื้อหา หรืออัพโหลดเนื้อหาขึ้นอินเตอร์เน็ต จากสมาชิกท่านใดก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอัพเดทเนื้อหาในหมวดการให้บริการนั้นๆ (เนื่องจากอัพเดทไปก็คงจะถูกนำไปเผยแพร่ต่ออยู่ดี)
  3. การให้บริการในส่วนที่ต้องมีการชำระเงินนั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ และทางเว็บไซต์ได้ยืนยันการชำระเงินอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
  4. เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ในการยกเลิกให้บริการแก่สมาชิกได้ หากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
  5. ในการเข้าหรือใช้ไซต์นั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งคำเตือนและคำแนะนำพิเศษสำหรับการเข้าหรือใช้ที่ขึ้นไว้ที่ไซต์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประเพณีและหลักสุจริตอยู่เสมอ
  6. เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์ของเรา หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อไปยัง หรือที่เชื่อมออกไปจากไซต์ ตัวลิงค์ต่างๆที่ปรากฏบนไซต์มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ใช่เป็นการรับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์
  7. สิทธิ์ในการอธิบาย ตีความ ขยายความ ของเงื่อนไขและการใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา เป็นของเจ้าของและผู้ดูแลเว็บไซต์ thaizhouyi.com
  8. เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อตกลง ตามรูปแบบการใช้บริการที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต แต่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลง